Folkets synonymlexikon Synlex

Folkets synonymlexikon är byggt av tiotusentals Internetanvändare Hjälp till att bygga vidare på synonymlexikonet genom att svara på följande fråga (eftersom vissa synonymförslag är inskickade av användare förekommer oseriösa frågor; svara 0 på sådana):
Är handhava och hantera synonymer?

Välj på en skala från 0 till 5.
0 = instämmer inte,   5 = instämmer helt

5   vet inte

Klicka här för att komma till Folkets lexikon.