(Svenska) inhämta verb, (Engelska) obtain, acquire
Grammatikkommentar: A & x
Uttal: [²'in:hem:tar]
Se Saldo: associationer böjningar,
      Saldo 2: associationer böjningar
Böjningar: inhämtade, inhämtat, inhämta, inhämtar
Synonymer: anskaffa, skaffa
Definition: skaffa (sig), tillägna sig
Exempel: en väl inhämtad kurs (studies well learned),
      inhämta upplysningar (obtain information)