Folkets lexikon, statistik för månaden may 2010

Totalt antal uppslagningar: 148141 Varav svenska ord: 100361 (67%)
Varav engelska ord: 47780 (32%)
Varav fritextuppslagningar: 0 (0%)
Antal uppslagningar av riktiga ord: 105519 (71%)

Antal uppslagningar av felaktiga ord: 42622 (28%)
Varav engelska ord uppslagna som svenska: 0 (0%)
Varav svenska ord uppslagna som engelska: 563 (0%)
Varav automaträttade svenska ord: 12255 (8%)
Varav automaträttade engelska ord: 563 (0%)

Användning under månadens olika dagar

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
24xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
30xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
31xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Användning under olika timmar på dagen

0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1xxxxxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxxxxxx
3xxxxxxxx
4xxxxxx
5xxxx
6xxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx