Folkets lexikon, statistik för månaden dec 2011

Totalt antal uppslagningar: 4115247 Varav svenska ord: 3247840 (78%)
Varav engelska ord: 853292 (20%)
Varav fritextuppslagningar: 14115 (0%)
Antal uppslagningar av riktiga ord: 2837381 (69%)

Antal uppslagningar av felaktiga ord: 1263751 (30%)
Varav engelska ord uppslagna som svenska: 0 (0%)
Varav svenska ord uppslagna som engelska: 43128 (1%)
Varav automaträttade svenska ord: 355266 (8%)
Varav automaträttade engelska ord: 16168 (0%)

Användning under månadens olika dagar

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
24xxxxxxxxxxxxx
25xxxxxxxxxxxxxxxxx
26xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
30xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
31xxxxxxxxxxxxxxx

Användning under olika timmar på dagen

0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxxxxxx
3xxxxxxxxx
4xxxxxxx
5xxxxxxx
6xxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx