Folkets lexikon, statistik för månaden mar 2017

Totalt antal uppslagningar: 3020129
Varav svenska ord: 2252989 (74%)
Varav engelska ord: 762804 (25%)
Varav fritextuppslagningar: 4336 (0%)
Antal uppslagningar av riktiga ord: 2056372 (68%)

Antal uppslagningar av felaktiga ord: 959421 (31%)
Varav engelska ord uppslagna som svenska: 0 (0%)
Varav svenska ord uppslagna som engelska: 11766 (0%)
Varav automaträttade svenska ord: 259619 (8%)
Varav automaträttade engelska ord: 5424 (0%)

Användning under månadens olika dagar

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
24xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
30xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
31xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Användning under olika timmar på dagen

0xxxxxxxxxxxxxxxxx
1xxxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxx
3xxxxxxxxx
4xxxxxxx
5xxxxxxxx
6xxxxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx