Folkets lexikon, statistik för månaden may 2017

Totalt antal uppslagningar: 2430773
Varav svenska ord: 1907989 (78%)
Varav engelska ord: 519462 (21%)
Varav fritextuppslagningar: 3322 (0%)
Antal uppslagningar av riktiga ord: 1751469 (72%)

Antal uppslagningar av felaktiga ord: 675982 (27%)
Varav engelska ord uppslagna som svenska: 0 (0%)
Varav svenska ord uppslagna som engelska: 8803 (0%)
Varav automaträttade svenska ord: 217748 (8%)
Varav automaträttade engelska ord: 5228 (0%)

Användning under månadens olika dagar

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
24xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
30xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
31xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Användning under olika timmar på dagen

0xxxxxxxxxxxxxxxxx
1xxxxxxxxxx
2xxxxxx
3xxxxx
4xxxxx
5xxxxxxx
6xxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx