Folkets lexikon, statistik för månaden sep 2017

Totalt antal uppslagningar: 2886744
Varav svenska ord: 2373566 (82%)
Varav engelska ord: 509046 (17%)
Varav fritextuppslagningar: 4132 (0%)
Antal uppslagningar av riktiga ord: 1848575 (64%)

Antal uppslagningar av felaktiga ord: 1034037 (35%)
Varav engelska ord uppslagna som svenska: 0 (0%)
Varav svenska ord uppslagna som engelska: 7185 (0%)
Varav automaträttade svenska ord: 320478 (11%)
Varav automaträttade engelska ord: 4912 (0%)

Användning under månadens olika dagar

1xxxxxxxxxx
2xxxxxx
3xxxxxxxxx
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6xxxxxxxxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxx
9xxxxxxx
10xxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxx
16xxxxxxx
17xxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxx
23xxxxxxx
24xxxxxxxxxx
25xxxxxxxxxxxxxxxx
26xxxxxxxxxxxxxxxx
27xxxxxxxxxxxxxxx
28xxxxxxxxxxxxxxx
29xxxxxxxxxxx
30xxxxxxx

Användning under olika timmar på dagen

0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx