Folkets lexikon, statistik för månaden sep 2023

Totalt antal uppslagningar: 898347
Varav svenska ord: 261027 (29%)
Varav engelska ord: 635962 (70%)
Varav fritextuppslagningar: 1358 (0%)
Antal uppslagningar av riktiga ord: 599330 (66%)

Antal uppslagningar av felaktiga ord: 297659 (33%)
Varav engelska ord uppslagna som svenska: 0 (0%)
Varav svenska ord uppslagna som engelska: 3878 (0%)
Varav automaträttade svenska ord: 44754 (4%)
Varav automaträttade engelska ord: 33445 (3%)

Användning under månadens olika dagar

1xxxxxxxxx
2xxxxxx
3xxxxxxx
4xxxxxxxxxxxx
5xxxxxxxxxxxx
6xxxxxxxxxxxx
7xxxxxxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxx
10xxxxxx
11xxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxx
16xxxxxx
17xxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxx
23xxxxxx
24xxxxxxx
25xxxxxxxxxxxx
26xxxxxxxxxxxxx
27xxxxxxxxxxxx
28xxxxxxxxxxx
29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
30xxxxx

Användning under olika timmar på dagen

0xxxxx
1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2xx
3xx
4xx
5xx
6xxx
7xxxxxxx
8xxxxxxxxxxxxxxxx
9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16xxxxxxxxxxxxxxxxxx
17xxxxxxxxxxxxxxxxx
18xxxxxxxxxxxxxxxxx
19xxxxxxxxxxxxxxxx
20xxxxxxxxxxxxxxxx
21xxxxxxxxxxxxxxxx
22xxxxxxxxxxxxxxxxx
23xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx