Folkets synonymlexikon Synlex

Alla som sökte i svensk-engelska Lexin 24 mars-15 november 2005 fick möjlighet att bedöma ett slumpmässigt framtaget synonymparsförslag. Nu kan man slå i ett synonymlexikon med över 82000 synonympar som bedömts vara tillräckligt bra. Svara bara på en synonymparsfråga så får du chans att söka i Folkets synonymlexikon. Det går att ladda hem synonymlexikonet i XML-format. Eftersom Folkets synonymlexikon har byggts upp tillsammans av tiotusentals frivilliga Internetanvändare är lexikonet fritt.

Historik

Synonymlexikonet började byggas upp den 24 mars 2005. Då fanns 250000 synonymparsförslag. Den 7 april sållades 10% av synonymparsförslagen bort efter att många bedömt paren som synonymer av grad 0. Den 17 maj hade totalt 85000 synonymparsförslag sorterats bort, varefter 63% återstod. Kvaliteten på återstående synonymparsförslag blev då betydligt bättre. Från och med juni 2005 sållas även synonymparsförslag som ansetts bra bort från de synonympar som presenteras för bedömning, men de är förstås kvar i Folkets synonymlexikon. Ungefär 25000 användarsynonymförslag har lagts till. Även om vi försöker ta bort felstavade och tokiga förslag så kan en del förslag som presenteras vara oseriösa. Vi ber användarna att bortse från dessa förslag och helt enkelt svara 0 på synonymitetsfrågan.

Vad menar vi med att två ord är synonymer?

Synonymer är ord som betyder samma sak. Men det är mycket ovanligt med ord som är helt utbytbara. Vissa ord har till exempel olika stilvärde (flicka och tös). Andra har överlappande men inte identisk betydelse (god och smaklig). Detta gör att språkvetare är försiktiga med att definiera exakt vilka ord som är synonymer.

I Synlex är det folkets definition av synonym som används. Det betyder att om tillräckligt många personer anser att två ord är synonymer (till en viss grad) så kommer orden att vara det i lexikonet.

Om synonymparsförslagen

Vissa förslag kan tyckas vara helt gripna ur luften. Ibland föreslås ord ur olika ordklasser som synonymförslag. Hur är det möjligt?

Ursprungsförslagen togs fram helt automatiskt från olika lexikon (svenska ord har översatts till ett annat språk och sedan tillbaka igen). Sedan har omkring två tredjedelar av alla dessa förslag sållats bort med hjälp av en automatisk språkstatistisk metod som kallas RI (Random indexing). Det är bland återstående förslag som vi slumpat fram förslag som användarna av Lexin får bedöma. Utöver detta har användarna själva fått lägga till egna synonymparsförslag.

Vilka ligger bakom Synlex?

Synlexprojektet leds av professor Viggo Kann vid institutionen för datavetenskap vid KTH. Prototyper till stödsystem för Synlex utvecklades i ett programmeringsprojekt vid KTH. Vi vill tacka Myndigheten för skolutveckling, Lexinprojektet och Skoldatanätet för att vi fick lägga ut synonymparsfrågorna på Lexins söksvarssida.

Mer information

Om du vill veta mer om Synlex kan du läsa en svensk rapport om hur systemet planerades att fungera och hur synonymförslagen är framtagna. Det finns också en forskningsrapport som även beskriver resultatet hittills.

Folkets synonymlexikon har fått en efterföljare: Folkets lexikon med ett svensk-engelskt och engelsk-svenskt lexikon.


Sidansvarig: Viggo Kann.
Senast ändrad 10 november 2021.